Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

strona informacyjna:
http://www.zgm.eu

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Administracja Domów Mieszkalnych

Opis:

Dane adresowe: ul. Krasińskiego 5; 43-300 Bielsko-Biała; tel .:: 812-42-24 ::. ; .:: 033 812-28-63 ::.


Godziny urzędowania: -  poniedziałek ; wtorek ; środa .:: 7:00-15:00 ::.   -  czwartek .:: 7:00-15:30 ::.   -  piątek .:: 7:30-15:00 ::.


Kierownik: Marian Malec


Z-ca Kierownika: Alicja Rojczyk


Podległość służbowa: Dyrektor


Zadania:


1. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków, obiektów małej architektury i otoczenia poprzez: - przeprowadzanie przeglądów technicznych rocznych i 5-cio letnich, przeglądów mieszkań, prób szczelności instalacji gazowej, pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, - sporządzanie planów napraw profilaktyczno – konserwatorskich, - wnioskowanie o wykonanie napraw gruntownych i modernizacji budynków, - sporządzanie zleceń i umów na roboty budowlane, nadzór techniczny nad tymi robotami oraz rozliczanie finansowe robót, - współpraca z Zakładem Kominiarskim w zakresie prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - dokonywanie wpisów do książek obiektów, - współpraca z Firmami Ubezpieczeniowymi.


2. Przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deodoryzacji w lokalach należących do Gminy - zlecanie i rozliczanie wykonanych usług


3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców zasad porządkowych obowiązujących na terenie nieruchomości określonych w Regulaminie Porządku Domowego.


4. Kwalifikowanie lokali mieszkalnych do remontów kapitalnych i bieżących na koszt przyszłego najemcy.


5. Wstępne kwalifikacje strychów do adaptacji na lokal mieszkalny oraz udział w przygotowaniu niezbędnych dokumentów umożliwiających zawarcie umowy o udostępnienie strychu do przebudowy na lokal mieszkalny.


6. Opiniowanie wniosków: - mieszkańców dotyczących zmiany sposobu ogrzewania lokali, przeróbek instalacji wewnętrznych oraz przebudowy lokalu mieszkalnego, - o umieszczenie reklam, indywidualnych anten RTV i satelitarnych na budynkach.


7. Opiniowanie wniosków na wejście inwestorów obcych na tereny administrowanych nieruchomości , ustalanie , egzekwowanie warunków wejścia na teren.


8. Zawieranie umów na remonty kapitalne i bieżące lokali mieszkalnych na koszt przyszłego najemcy.


9. Współpraca z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i odpadów wielkogabaretorych - zlecenie i rozliczanie wykonanych prac


10. Współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, uczestniczenie z zebraniach wspólnot mieszkaniowych, opiniowanie zasadności remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych


11. Współpraca z Radami Osiedli.


12. Prowadzenie korespondencji z mieszkańcami budynków mieszkalnych.


 

Pracownicy

idImię nazwisko
99

Alicja Rojczyk

Z-ca Kierownika ADM

26

Barbara Jakubiec

Inspektor nadzoru inwestorskiego

97

Ewa Malczyk

Starszy referent ds. administracyjnych

119

Grzegorz Kuś

Inspektor ds. technicznych

191

Jan Pilch

Inspektor nadzoru inwestorskiego

45

Janusz Baumgart

Inspektor nadzoru inwestorskiego

107

Janusz Bednarczyk

Inspektor ds. technicznych

28

Jarosław Banasik

Inspektor ds. technicznych

204

Krzysztof Zasiadczuk

Inspektor nadzoru inwestorskiego

192

Marek Legoń

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

108

Marian Malec

Kierownik ADM

193

Mariusz Saługa

Inspektor nadzoru inwestorskiego

189

Michał Solich

Inspektor nadzoru inwestorskiego

199

Michał Sułkowski

Inspektor nadzoru inwestorskiego

203

Mirosław Mierczak

Inspektor nadzoru inwestorskiego

200

Roman Pawlas

Inspektor nadzoru inwestorskiego

201

Ryszard Bodzek

Inspektor nadzoru inwestorskiego

109

Urszula Rauer

Starszy referent ds. administracyjnych

186

Zygmunt Winiarski

Inspektor ds. technicznych

 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Administracja Domów Mieszkalnych"

wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Statystyka
Osoba, która wytworzyła informację:   Sebastian Kiecza
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Sebastian Kiecza
Autor ostatniej poprawki:   Przemysław Jarco
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Sebastian Kiecza
ilość wyświetleń:   19907
data wprowadzenia do BIP:  30.09.2003 08:49
data weryfikacji:   10.02.2015 12:24
data ostatniej zmiany:   18.03.2010 11:49
 

[ na górę ]